Daginstitutioner er verdensmestre i at bruge naturen

Det er efterhånden blevet en etableret sandhed, at danske børn opholder sig mindre og mindre i naturen. Men måske står det ikke helt så slemt til, som mange siger. De første resultater fra kortlægningen af daginstitutioner i projekt "Kom med ud" er nu klar, og de viser, at 37 procent definerer sig som naturinstitutioner. Det er en markant højere andel end lande, som vi normalt sammenligner os med.

Kortlægningen er den første af sin art nogensinde, og den byder på flere positive overraskelser. Bl.a. viser den, at næsten alle danske daginstitutioner er ude i det fri mere end to timer dagligt året rundt, og 75 procent tager på tur i naturen mindst én gang ugentligt. I det hele taget er børnene meget udenfor. F.eks. er det gennemsnitlige børnehavebarn udenfor 3 timer om vinteren og 4,5 timer om sommeren, når legepladsen m.m. tælles med.

”Resultaterne overrasker os,” siger Niels Ejbye-Ernst, lektor, ph.d. på pædagoguddannelsen ved VIA University College, som sammen med kollegaerne Dorte Stokholm og Brian Lassen står bag kortlægningen. ”Vi havde forestillet os et resultat, der lå tættere på en række danske undersøgelser fra de senere år. De har alle vist et fald i børns brug af naturen, hvis man kigger på tværs af generationer. Her viser vores undersøgelse et mere positivt billede, idet langt flere institutioner definerer sig som naturinstitutioner sammenlignet med tidligere undersøgelser. Og sammenligner vi med internationale tal, ligger vi meget højt herhjemme.”

De senere års undersøgelser på området er alle baseret på interview med forældre og tager kun i begrænset omfang højde for børns ophold i naturen, mens de er i daginstitution. Eksempelvis viser Danmarks Naturfredningsforenings spørgeskemaundersøgelse fra i år, at kun 29 procent af danske børn kommer dagligt i naturen. For deres bedsteforældres vedkommende var tallet 55 procent. ”Men vores kortlægning peger på, at daginstitutionerne sandsynligvis trækker godt i den anden retning, når det gælder de mindste børn,” siger Niels Ejbye-Ernst.

Resultaterne glæder forskerne. ”Det er nemlig vigtigt for børns udvikling, at de kommer ud i naturen og bruger den. Forskningsresultater fra de sidste 10-20 år viser med al tydelighed, at aktiviteter i naturen har en positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for deres læringsparathed og for deres motorik”, siger Niels Ejbye-Ernst.

Forskerne opfordrer samtidig til, at der fortsat er fokus på området. Undersøgelsen viser nemlig, at både børn, forældre og personale gerne vil benytte naturen mere samtidig med, at 25 procent af institutionerne ikke bruger naturen regelmæssigt.