Udeskole der bevæger – Skolen i skoven

Mountainbike
Foto: Jasper Gribble / Unsplash.com

Forløb i idræt, matematik, engelsk og dansk – 9. klasse

Et aktivitetsforløb der inddrager skoven som læringsrum for opsamling på ni års skolegang. Gennem forskellige aktiviteter, skal eleverne styrkes i anvendelsen af nogle af de mange faglige og kropslige kompetencer, de har tilegnet sig gennem deres skoletid. Her er fokus på hvordan, hvad, hvor, hvorfor og hvilket og ikke så meget fokus på et specifikt fagligt resultat.

Det ønskes, at eleverne arbejder med kommunikation gennem beskrivende, forklarende og argumenterende samtale særligt med opmærksomhed på den løbende feedback

Download forløbet.

 

 Forløbet er udarbejdet af Peter Jensen fra Skovshoved Skole og redigeret af udeskolekonsulent Charlotte Åsell Pedersen.
Projektet Udeskole der bevæger er muliggjort med Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020.

Logopark