Udeskole der bevæger – Reklamer og forbrugertyper

Barn i supermarked
Foto: Anne Hindkjær Andersen

Forløb i dansk – 7.-9. klasse

Formålet med forløbet er, at eleverne skal forstå, hvor meget reklamer fylder i vores liv. Overalt i bybilledet konkurrerer reklamerne om vores opmærksomhed, og når man kigger særligt efter, vil eleverne opdage, hvor mange der rent faktisk er. I forløbet lærer eleverne at kende forskel på, analysere og fortolke samt fremstille udendørs reklamer og annoncereklamer.

Målet med undervisningen er også, at eleverne skal komme bag om reklamen og opdage, hvordan reklamerne taler til særlige forbrugertyper/målgrupper og derved er med til at påvirke vores valg og måske vores identitet.

Eleverne lærer om reklametyper og -midler samt at analysere og fortolke. Elevernes opgave er at undersøge, vurdere og analysere byens reklamer. De skal få øje på reklamerne i bybilledet og arbejde med reklamemodeller og mundtlig fremstilling. Eleverne arbejder også i et supermarked med forbrugertyper samt EFU-modellen (Egenskaber, Fordele, Udbytte).

Læreren udvælger et egnet teoretisk materiale om reklamer. Materialet skal indeholde fagligt stof om forskellige reklameprodukter/-typer, målgrupper/forbrugertyper, virkemidler, samt EFU- og AIDA-modellen (Attention, Interest, Desire og Action) (se mere under ekstramateriale).

Download forløbet.

 

 

 

 

Inde (2 lektioner)

Den enkelte lærer må vurdere, hvor lang tid der er behov for til gennemførelse af teoretisk forløb. Forberedelse til gåturen i byen: Hvor skal ruten gå, hvis klassen skal få et bredt udvalg af reklamer at se i gadebilledet? Hvad skal foregå samlet som klasse? Hvad kan måske foregå i grupper? Lærer og klasse taler om målet med den første udeskole. I klassen udformes i fællesskab en række spørgsmål, som klassen og læreren ønsker at få svar på via udeskolen. Aftal hvad eleverne skal have med på udeskolen.

Ude (Del 1 | 2-3 lektioner, samt transport)

Klassen går eller cykler til det område i byen, hvor de har lagt deres reklamerute og udfører den plan, som er blevet aftalt i klassen. Eleverne tager billeder af reklamer til videre bearbejdelse hjemme i klassen.

Inde (Del 1 | 2 lektioner)

Fælles opsamling efter første udeskole. Klassen samtaler om de bedste og de værste reklamer ud fra billedeksempler. De fælles aftalte og udførte opgaver fra udeskolen evalueres og diskuteres.

Eleverne forbereder den sidste udeskole, hvor de inden skal have tildelt en målgruppe/forbrugertype samt lave en målgruppebeskrivelse. Målgruppeskrivelsen indeholder: Demografi, geografi, aktiviteter, interesser og holdninger.

Eleverne får praktiske informationer om udeskole 2.

Ude (Del 2 | 3-4 lektioner, samt transport)

Klassen går eller cykler til det lokale supermarked. Her starter klassen måske med en rundvisning i forretningen med henblik på at høre om butikkens indretning, placeringer af varer samt om, hvordan butikken reklamerer. Eleverne udvælger og ”handler” deres varer i deres forbrugertype-grupper ud fra den målgruppebeskrivelse, de har forberedt. Arbejdsark med plads til priser og billeder udfyldes med priser og fabrikat på udeskolen. Billeder sættes ind hjemme på skolen. Forbrugertype-grupperne vælger nu en af de varer på indkøbssedlen, som skal underlægges en EFU-analyse og laves reklame om. Varen fotograferes, så alle informationer er med hjem.

Inde (Del 2 | 4 lektioner)

Fælles opsamling ud fra billeder taget på udeskolerne. Hvad har klassen lavet? Hvad har klassen lært?

Forbrugertype-grupperne skal nu forberede en fremlæggelse om reklamer, som skal indeholde:

  • Præsentation af målgruppebeskrivelse.
  • Fremlæggelse af budget og valg af varer ud fra målgruppebeskrivelse.
  • EFU-analyse af den valgte vare.
  • Analyse og fortolkning af to selvkomponerede reklamer om den pågældende vare.

Eventuelt forberede udeskole i Del 3, hvor klassen i fællesskab skal udvælge nogle af deres reklameprodukter til præsentation på reklamebureau.

Ude (Del 3 | 2 lektioner + transport) (Eventuelt)

Som en mulighed kan udeskole i Del 2 også suppleres med udeskole på et lokalt reklamebureau for at høre, hvordan de professionelt arbejder med reklamer. Her kan eleverne præsentere et udvalg af deres egne reklameprodukter, som kan blive kommenteret af den professionelle reklamekonsulent eller -medarbejder. Måske kan reklamebureauet også fortælle, hvor reklamerne udviklingsmæssigt er på vej hen og dermed give inspiration til en nytænkning af reklamerne.

 

 

Til evalueringen anvendes begrebs-storm:

  • Sæt eleverne i deres udeskolegrupper.
  • Giv dem et stykke A3-papir. Midt på papiret skriver gruppen det centrale ord for forløbet; reklamer.
  • Gruppemedlemmerne skriver nu alle de ord, de forbinder med det centrale begreb. De kan hver især bare skrive løs, da de skal skrive alle de ord, de kan nå på 10 min – altså en begrebs-storm.
  • Bagefter forbinder gruppemedlemmerne de ord, der begrebs- og meningsmæssigt hører sammen (10 min.).
  • Når grupperne har struktureret deres begrebs-storm, præsenteres de væsentligste begreber for klassen.

 

 

 

 


Forløbet er udarbejdet af Anne Hindkjær Andersen fra Udefriskolen og redigeret af udeskolekonsulent Charlotte Åsell Pedersen.
Projektet Udeskole der bevæger er muliggjort med Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020

Logopark