Litteratur om udeskole og bevægelse

 

Udeskoledidaktik: for lærere og pædagoger

Bogen er en antologi, der sætter fokus på teoretiske og praktiske aspekter i forbindelse med udeskole. Der gives også en indføring i udeskole i bl.a. dansk, matematik, naturfagene, sprogfagene og idræt.

Niels Ejbye-Ernst, Karen Barfod & Peter Bentsen. Udgivet i 2017 på Hans Reitzels Forlag.


Udeskole i teori og praksis

Bogen er en antologi, hvori der præsenteres en teoretisk begrundelse for udeskole og en udeskoledidaktik der kan bruges i alle skolens fag og i specialpædagogikken. Der gives en introduktion til udeskole i dansk, matematik, madkundskab og historiefaget. Der er et selvstændigt fokus på åben skole og bevægelse i udeskole.

Redigeret af Jørgen Bærenholdt & Marianne Hald. Udgivet i 2020 på forlaget Dafolo.

 

 

Udeskole, fysisk aktivitet og køn
Læs om forskning i udeskole og fysisk aktivitet.

Erik Mygind og Mikkel Bo Schneller. Kapitel 4 (side 132-150) i bogen Udeskole: TEACHOUT-projektets resultater, redigeret af Erik Mygind, udgivet i 2020 på forlaget Frydenlund.


Kroppen med i udeskole
Læs om kroppens og bevægelsens betydning for læring, og om hvordan krop og bevægelse er i spil i udeskole.

Maj Kærgaard Kristensen. Kapitel 12 (side 181-188) i bogen Udeskole i teori og praksis, redigeret af Jørgen Bærenholdt & Marianne Hald. Udgivet i 2020 på forlaget Dafolo.


Typer af bevægelse i udeskole
Kapitlet beskriver en model for, hvornår og hvordan bevægelse finder sted i udeskole.

Maj Kærgaard Kristensen. Kapitel 13 (side 189-201) i bogen Udeskole i teori og praksis, redigeret af Jørgen Bærenholdt & Marianne Hald. Udgivet i 2020 på forlaget Dafolo.


Greening education: Education outside the classroom in natural settings as a school-based health promotion approach for child and youth populations
Læs om, hvorfor udeskole kan være vigtigt for sundhedsfremme.

Peter Bentsen m.fl. Kapitel 14 (side 256-275) i bogen Physical Activity in Natural Settings, redigeret af Aoife A. Donnelly, Tadhg E. MacIntyre. Udgivet i 2019 på forlaget Routledge.

 

 

Inspirationsguide til god udeskolepraksis målrettet skoleledere, lærere og pædagoger
Niels Ejbye-Ernst, Lærke Mygind & Peter Bentsen. Udgivet i 2016 af VIA University College, Steno Diabetes Center, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Miljø- og Fødevareministeriet.


Udeskole – viden i virkeligheden. En kort vejledning om udeskolens praksis og didaktik
Malene Bendix og Karen Barfod. Udgivet i 2012 af Skoven i Skolen og VIA University College.


Udeskole – undervisning udenfor klasserummet (Lærerhåndbog for 5.-6. klasse)
Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen, udgivet i 2014 på GO Forlag. 


Udvikling af udeskole – Tekstsamling til nye demonstrationsskoler
Idéer og vejledning til opstart af udeskole.

Niels Ejbye-Ernst og Peter Bentsen. Udgivet i 2014 af VIA University College, Steno Diabetes Center, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Miljø- og Fødevareministeriet.

 

 

Udeskole – bevægelse og læring (faghæfte)
Maj Kærgaard Kristensen, udgivet i 2021 på Dafolo.


Sæt dansk i bevægelse – udeundervisning med 100 læringsmål
Bettina Lerche og Sanne L. Mürer. Udgivet i 2017 på forlaget Dafolo.


Sæt matematik i bevægelse – fagligt fokuserede lege og udeaktiviteter målrettet undervisning i 0.-6. klasse
Bettina Lerche. Udgivet i 2020 på forlaget Dafolo. 


Fagene i bevægelse
Podcast-afsnit om bevægelse i udeskole.

Mikkel Staadsen-Boesen. Udgivet i 2021 på VIA University College.


Udeskole i praksis
Inspirationsfilm om udeskole med eksempler på forløb og didaktik og klasseledelse.

Produceret af Marianne Rasmussen, Filmkompagniet i 2017.

 

 

Hjælp – jeg skal ud med børnene
Inspirations film til udendørs skoleaktiviteter.


Danmarks læringsportal, EMU’en
Inspiration til udeskole og klasseledelse i uderummet.


Udeundervisning.dk
Inspiration til god udeskole, forskning og links til undervisningstilbud og forløb. 


Skoven i Skolen
Undervisningsforløb og inspiration til udeskole i natur- og kulturmiljøer.


Dansk Skoleidræt
Inspirationsmateriale til bevægelse i undervisningen. 


DGI UDEskole
Et certificerings- og udviklingsforløb, der klæder lærere og pædagoger på til at bringe uderummet og nærmiljøet fagligt i spil i undervisningen.

 

 

UdeskoleNet
Forening for alle som interesserer sig professionelt for udeskole. Foreningen arbejder for udeskole i Danmark. Du eller din skole kan blive medlem i UdeskoleNet og få adgang til medlemsarrangementer. Følg foreningen og få inspiration, lærer til lærer, på UdeskoleNet’s Facebook-side.