Hvad viser forskning om udeskole og bevægelse

Piger i græsset
Foto: Mads Bølling

Natur og grønne områder giver bevægelse i udeskole

The association between education outside the classroom and physical activity: Differences attributable to the type of space? / M. Bølling, E. Mygind, L. Mygind, P. Bentsen og P. Elsborg / 2021 / Children, 8(6), s. 486. (Open Access)


Drenge og piger bruger bevægelsesmuligheder forskelligt

Outdoor education gives fewer demands for action regulation and an increased variability of affordances / T.A. Fiskum og K. Jacobsen / 2013 / Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 13(1), s. 76-99


Elever har en højere hjertefrekvens på en udeskoledag i skoven

Fysisk aktivitet hos 11–12-åringar i skulen / I. Grønningsæter, O. Hallås, T. Kristiansen og F. Nævdal / 2007 / Tidsskrift for Den norske legeforening, 22, s. 2927–2929


Elevere er mere aktive på udeskoledag i skoven

A comparison between children's physical activity levels at school and learning in an outdoor environment / E. Mygind / 2007 / Journal of Adventure Education & Outdoor Learning, 7(2), s. 161-176


Udeskole i en park kan give bevægelse

Physical activity during learning inside and outside the classroom / E. Mygind / 2016 / Health Behavior and Policy Review, 3(5), s. 455-467


Drenge bevæger sig mest i en uge med en udeskoledage

Are children participating in a quasi-experimental education outside the classroom intervention more physically active? / M.B. Schneller, S. Duncan, J. Schipperijn, G. Nielsen, E. Mygind og P. Bentsen / 2017 / BMC public health, 17(1), s. 1-13. (Open Access)


Lektioner med udeskole giver bevægelse

Children’s physical activity during a segmented school week: Results from a quasi-experimental education outside the classroom intervention / M.B. Schneller, J. Schipperijn, G. Nielsen og P. Bentsen / 2017 / International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14(1), s. 1-11. (Open Access)


Udeskole kan give alsidige bevægelsesmuligheder

Følgeforskning fra Udvikling af Udeskole / N. Ejbye-Ernst, C. Østergaard og A. Mogensen / 2017 / VIA University College & Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling samt Miljø- og Fødevareministeriet


Bevægelse i udeskole er en sidegevinst

Ekstern evaluering af Projekt Udvikling af Udeskole / E. Ladekjær, R.H. Jacobsen, S.V. Jensen, J.M. Jensen og E.M. Faurschou / 2019 / VIVE – Viden til Velfærd. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd