Tyskundervisning om Märchen + AKTIVITETSARK

Titel

Eventyrforløb - Brdr. Grimm

Fag

Tysk

Klassetrin

6. kl.

Årstid

Denne aktivitet kan laves hele året

Så lang tid tager det

Forløbet indeholder tre aktiviteter, der tilsammen tager ca. ½ time, og en fælles aktivitet hvor vi går rundt sammen.

Ting du skal bruge

Laminerede billedkort med eventyrtitler på dansk og tysk, samt de to sætninger.
Hent ordkort her
Hent kort her
Hent billedkort her
Hent billeder til match øvelse her

Har eleverne selv tegnet illustrationer fra eventyrene kan de kopieres ind i kortene. Da der er 5 eventyr (= 10 elever), må der laves dubletter indtil antallet passer med antal elever. Find også et naturområde, hvor eleverne kan finde materialer til at lave et naturbillede med.

Formål

Arbejde med Brdr. Grimms eventyr
Arbejde med tyske ord, der har relation til eventyrgenren, herunder titlen på kendte eventyr Anvendelse af tyske ord og sætninger, læse og tale

Forberedelse

Eleverne skal have lidt baggrundsviden om Brdr. Grimms eventyr. Vælg fem eventyr, som eleverne kender. Eventyrerne kan fx være: Rødhætte, Tornerose, Hans og Grete, Snehvide og Askepot. Laminer kortene med billeder, eventyrtitler og sætninger. Sådan gør du Eleverne arbejder med tre forskellige opgaver, og til sidst går vi en runde sammen og ser på billederne.

Første aktivitet (ca. 5 min.)

En ’mix og match’, hvor alle elever får et billede fra et eventyr samt titlen på samme - halvdelen får den tyske titel og halvdelen den danske. De skal så finde sammen i par og evt. løbe et eller andet sted hen. De skal begge lære den tyske titel på deres eventyr. Instruks kunne være: ”Ihr habt jetzt ein Bild von und einen Titel von einem Märchen auf Dänisch oder Deutsch. Findet einen Partner, der dasselbe Märchen hat.”

Anden aktivitet (3 min.)

Eleverne arbejder parvist. Eleverne får en seddel med første halvdel af en tysk sætning (”Unser Märchen ______ (indsæt titel) handelt von ……), og de skal så finde en seddel med den slutning, der passer til deres eventyr - slutningerne ligger på et bord e.l. Instruks kunne være: ”Ihr solt einen Satz zu eurem Märchen machen. Hier ist den Anfang - ihr findet das Ende.” Når eleverne har fundet en passende sætning er det en god ide at få sætningerne læst op og oversat - på den måde checkes det også, at alle har fundet den rigtigt sætning.

Tredje aktivitet (ca. 10 min.)

Eleverne bliver i de par, der er dannet, og skal lave hver deres naturbillede over deres eventyr. Instruks kunne være: ”Ihr sollt jetzt ein Naturbild von eurem Märchen machen. Ihr könnt alles von der Natur verwenden - Blumen, Steine, Stäbchen, Beeren usw, usw. Ihr habt genau 10 Minuten, dann musst ihr fertig sein. Wir wollen danach alle Bilder zusammen angucken, und wir hoffen, dass ihr etwas über das Bild auf deutsch sagen können - ihr könnt vielleicht den Satz, den ihr gerade gemacht habt, verwenden oder gerne etwas selbst erfinden. Es kann sehr kurz sein, aber alle sollen etwas in deutsch sagen. Ich helfe gern.”

Fjerde aktivitet (8 - 10 min.)

Vi går rundt og kigger på alle billederne og forhåbentlig vil eleverne enten læse deres sætning højt, eller sige noget på tysk om deres billede, således at alle får sagt noget på tysk. Læreren kan spørge: ’was sehen wir hier?’ for at igangsætte elevernes mundtlighed. Eleverne kan starte med at læse sætningen op fra aktivitet 2: Unser Märchen _(Rotkäppchen) _ handelt von……).