Udeskole der bevæger – Land art

Børn arbejder med Land art
Foto: Mads Bølling

Forløb i billedkunst – 4. klasse

Arbejdet med ”Land art” i billedkunst skal fremme elevernes forståelse af, at kulturen går ind og påvirker naturen - og omvendt.

I forløbet kommer eleverne tættere på en forståelse af, at mennesker påvirker naturen på godt og ondt. Samtidig kommer eleverne også tættere på en forståelse af, at naturen også kan være voldsom. Naturkatastrofer og klimaforandringer er noget man må forholde sig til, da det kommer nærmere og nærmere. Eksempelvis oversvømmelser eller tørke i europæiske lande. 

Download forløbet.

 

Artikel fra hjemmesiden ”Bibliotek og undervisning” fra 1998, der giver et fint overblik over kunstperioden og formen Land art.

www.skoven-i-skolen.dk kan man søge flere forløb om Land art.

 

 

 


Forløbet er udarbejdet af Anna Mette Hajslund-Strange Andersen fra Tinderhøj Skole og redigeret af udeskolekonsulent Charlotte Åsell Pedersen.
Projektet Udeskole der bevæger er muliggjort med Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning 2020

Logopark