Seminarer


Udeskole der bevæger – webinar for alle

Den 23. marts kl. 16 kan du få en introduktion til og eksempler fra projektet ”Udeskole der bevæger”. Hør bl.a. projektleder for projektet Mads Bølling præsentere materialet og Maj Kærgaard Kristensen fra UCN, der giver gode råd om at få mere bevægelse ind i udeskole. Se mere og tilmeld dig her


At skabe nye fælleskaber for børn i naturen

Den 23. februar kl. 16-17 kan du høre om erfaringerne fra Naturklubberne. Hør bl.a. Sara Kudsk-Iversen fra Red Barnet fortælle om baggrunden for de natursociale indsatser i Red Barnet og Rikke Ankjær, der præsenterer evalueringen af naturaktiviteterne i Naturklubberne og andre af Red Barnets klubaktiviteter. Se mere og tilmeld dig her


Børns leg og legekultur i udemiljøer – fyraftensseminar

Få et internationalt indblik i børns udeleg og leg i naturen fra canadiske Mariana Brussoni, der er leder af Human Early Learning Partnership, University of British Columbia, Vancouver. Den 5. december kl. 15.00-16.30 på Københavns Universitet, IGN, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C. Se mere her og tilmeld dig


Udeskole der bevæger – fyraftensseminar

Kom til fyraftensseminar og få inspiration til, hvordan bevægelse kan integreres mere i undervisningen. Den 26. oktober 2022, kl. 15.30-17.00 på Københavns Universitet, IGN, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C.
Se mere her og tilmeld dig


Grønne skolegårde og udelæringsmiljøer

Center for Børn og Natur samarbejder med UdeskoleNet om seminar den 19. september, hvor du bl.a. kan se og høre om hvorfor og hvordan skal vi gøre områderne omkring skolerne mere attraktive for udeundervisning og aktivitet. Den 19. september 2022, kl. 8.30-15.30 på det nye Steno Diabetes Center, Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev
Se mere her og tilmeld dig


Pigespejdere og pædagoger motiverer SFO-piger til at komme ud i naturen?

Kom til gratis webinar og få indblik i pigernes, de SFO-ansatte og spejderledernes oplevelser af at deltage i projektet og hør forskerne præsentere opmærksomhedspunkter og potentialer for mulige fremtidige projekter på baggrund af evalueringen.
Den 27. april kl. 16-17.
Se mere her og tilmeld dig


Risikoleg - børn og voksnes opfattelser af risiko under leg i naturområder

Kom til gratis webinar med internationale forskere, der har været med til at sætte risky play/risikofyldt leg på dagsorden.
Den 7. april kl. 16-17.
Se mere her og tilmeld dig


Gode udemiljøer for dagtilbuddet

Kom til gratis webinar onsdag den 16. marts, kl. 16-17. På dette webinar præsenterer forskere fra både Norge og Danmark eksempler på, hvad det er for udemiljøer, som tiltrækker institutionerne. 
Se mere her og tilmeld dig


Børneperspektiver på udemiljøer, natur og science i dagtilbuddet

Kom til gratis webinar onsdag den 9. februar, kl. 16-17. Hør to forskere fortælle om projekter, hvor de på forskellig vis har undersøgt børneperspektiver på aktiviteter i dagtilbuddet.
Se mere her og tilmeld dig


Hvordan får vi flere børn og unge ud i naturen?

Kom til inspirationsseminar den 18. januar om projektet NatureMoves, og få ny viden om børn og unges aktive udeliv. 
Se mere her og tilmeld dig


Afslutningsseminar med Nature Moves

Hør om og oplev resultaterne af NatureMoves-projektet om udvikling af nye rammer for børn og unges aktive udeliv. Seminaret afholdes i Bogense tirsdag den 12. oktober
Se mere her og tilmeld dig


Co-designing green neighborhood environments and outdoor playscapes with children

Seminar 3. juni kl. 15 til 16.30 om involvering af børn i planlægningen af natur, grønne områder og udemiljøer. Kom og få indsigter i hvordan børn og unge kan involveres i planlægningsprocessen.
Tilmeld dig og få link til seminaret her 

Webinaret bliver afholdt sammen med EU-projektet ”Regreen” og finder derfor sted på engelsk den 3. juni kl. 15 til 16.30.
Se programmet her


Naturmødet-webinar: Pas på naturen – og brug mobilen til det

Kom til webinar 30. maj 9:30 på Naturmødet og mød bl.a. naturvejleder Jørn Chemnitz Kristiansen og forskerne Theresa Schilhab og Gertrud Lynge Esbensen fra projektet Naturlig Teknik fortælle om hvordan apps kan udvikle og vedligeholde børn og unges naturengagement.
Zoom-link til webinaret 30. maj 9:30
Download kalender-fil med link her


Webinar: Plads til naturen – også i småbørnsfamilien 

Et eftermiddagsarrangement 18. maj 15.00 - 16.30 med viden, inspiration og dialog om naturens rolle i småbørnsfamiliers liv. Vi har samlet interessenter og aktører, der arbejder inden for småbørnsområdet, som vil dele deres viden og erfaringer med at integrere naturen i børnefamiliers liv
Se mere og tilmeld dig her


Webinar: Teknologi og naturbaseret læring

Kom til 45 minutters boost onsdag den 28. april 2021 kl. 15.15
Se mere og tilmeld dig her


Fyraftensseminar: Skolen udenfor - nyeste viden om udeskole i Danmark

Kom til fyraftensseminar 21. april 2021 kl. 15.30 - 17.00: Skolen udenfor - nyeste viden om udeskole i Danmark
Se mere og tilmeld dig her


Webinar: Få børn og unge ud i naturen med teknologi

Fredag den 26. marts 2021 kl. 15.15-16.00 kan du få 45 minutters gratis boost om børn, unge, natur og teknologi.
Se mere og tilmeld dig her

Fyraftensseminar: Børn og unge i naturen - mellem mobiltelefoner, familie, fællesskaber og fritid

Tiden er knap i det moderne børn og familieliv. Spørgsmålet er, om der er plads til naturen i dagligdagen? På vores næste seminar mandag den 23. september kl. 14:30 - 17 på SDU i Odense får du et par bud på svar bud fra forskere og praktikere. Du kan få helt ny viden om børns brug af digitale medier, høre om børns foretrukne steder i naturen og få ideer til, hvordan nye fællesskaber skal giver familier bedre muligheder for at bruge naturen.

Seminaret blev afholdt 23. september 2019 af Center for Børn og Natur i samarbejde med SDU.
Hent præsentationer fra seminaret


Fyraftensseminar: Attraktive grønne områder for børn - hvad og hvordan?

Hvordan skaber man attraktive grønne områder for børn? Fyraftensseminaret 6. juni kl. 14.30 - 17 giver inspiration og formidler ny forskning om naturen og grønne områder som ramme for børn i børnehaver og institutioner. Kom som pædagog eller leder i institution, som planlægger eller forvalter af grønne områder, som studerende, forsker eller bare interesseret i børn og natur.

Seminaret blev afholdt 6. juni 2019 af VIA University College i samarbejde med Center for Børn og Natur samt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.
Hent præsentationer fra seminaret


Forskningsseminar og indvielse af ny læringsfacilitet

Fredag 26. april 2019 indviede Skovskolen ”Indsigten”, der både er et læringsrum og en oplevelsesfacilitet midt i naturen i Grib Skov. Efter den officielle indvielse afholdt Center for Børn og Natur et forskningsseminar med fokus på nogle af de aktiviteter, som kan finde sted med afsæt i ”Indsigten”. Flere fonde deltog til seminaret til en uformel snak om ideer til spændende projekter.
Se programmet for indvielsen


Seminar: Hvor meget kommer danske børn ud i naturen?

Helt nye tal om børnene i børnehaver og vuggestuer blev offentliggjort på seminaret. Tallene er baseret på svar fra ca. 2.500 institutioner og de sammenlignes med tidligere undersøgelser, hvor henholdsvis forældre og børnene selv er blevet spurgt om brug af naturen.

Seminaret blev afholdt 8. oktober 2018 af VIA University College i samarbejde med Center for Børn og Natur samt BUPL. 
Hent præsentationer fra seminaret (zip)


Seminar: Børn, natur og sundhed

Åbent forskningsseminar om udendørs leg og naturens betydning for børns sundhed. På seminaret præsenterede Mariana Brussoni fra University of British Columbia og Child & Nature Alliance of Canada resultater fra sin forskning. Efter det fulgte tre præsentationer med danske perspektiver og forskning. 

Seminaret blev afholdt 12. april 2018 af Steno Diabetes Center i samarbejde med Center for Børn og Natur
Hent præsentationer fra seminaret (zip)

Logopark